Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Başvuru
Etkinliğe kimlerin katılacağı proje değerlendirmesinden sonra 01.12.2023 – 04.01.2024 tarihleri arasında belirlenecektir. Katılımcılarda aranan kriterler şu şekilde sıralanmaktadır.

Bilimsel Çalışmalarda Analitik Metot Seçimi, Validasyonu/Verifikasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi katılımcıları yurt içinde Sağlık, Fen ve Mühendislik ve Bilimleri alanlarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ve genç akademisyenler ile üniversitelerin merkezi araştırma laboratuvarları gibi laboratuvarlarda çalışmaya yeni başlayan genç araştırmacılardan (35 yaşını doldurmamış) oluşacaktır. 

Aday katılımcı, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış/alıyor ise öncelik tanınacaktır. 

Katılımcı sayısı uygulamalı analizlerin verimli olarak gerçekleştirilebilmesi için 20 kişi ile sınırlı tutulacaktır. 

Katılımcıların seçiminde son eğitimlerindeki başarı sırası (mezuniyet not ortalaması) göz önünde bulundurulacaktır. 

Katılımcıların TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemleri (ARBİS) veri tabanında kayıtlı olması gerekmektedir. 

Katılımcıların daha önce 2237 A kapsamındaki etkinliklere en fazla beş kez katılım sağlamış olması veya katılmamış olması gerekmektedir. 

Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması gerekmektedir.